8 mesi di acciaio, 8 mesi di tonneau, poi vetro sino alla commercializzazione8 mesi di acciaio, 8 mesi di tonneau, poi vetro sino alla commercializzazione8 mesi di acciaio, 8 mesi di tonneau, poi vet