sentori di mora e prugna, arricchiti da note di vaniglia.